برچسب: تست نفوذ وب

WSTG-IDNT-02

بررسی User Registration Process در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-IDNT-02 می پردازیم که مربوط... مشاهده بیشتر»

WSTG-IDNT-01

بررسی Role Definitions در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-IDNT-01 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش دوم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به آشنایی با File Inclusion می پردازیم.... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-11

بررسی Cloud Storage در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-11 می پردازیم که مربوط به... مشاهده بیشتر»

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش اول

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به آشنایی با Methodology و Context می... مشاهده بیشتر»

WSTG-CONFIG-005

شناسایی زیرساخت و اینترفیس های مدیریتی در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به دومین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-CONFIG-005 می پردازیم... مشاهده بیشتر»