برچسب: تست نفوذ وب

دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش چهل و سوم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با Logic Attacks یا حملات منطقی می پردازیم. Logic Attacks فناوری‌هایی مانند... مشاهده بیشتر»

آسیب پذیری عدم محدودیت کاراکتر

در این بخش از مجموعه Writeup های حوزه آسیب پذیری های منطقی یا business logic به آسیب پذیری مربوط به عدم محدودیت کاراکتر در... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش چهل و دوم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با حملات CSRF یا Cross-Site Request Forgery می پردازیم. Cross-Site Request Forgery... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش چهل و یکم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با آشنایی با JSON و همچنین فریم ورک ها می پردازیم. JavaScript... مشاهده بیشتر»
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش چهلم

در این بخش از دوره آموزشی SEC542 از موسسه SANS به آشنایی با آشنایی با AJAX یا Asynchronous JavaScript and XML می پردازیم. Asynchronous... مشاهده بیشتر»

OTG-CONFIG-002

ارزیابی پیکربندی پلتفرم اپلیکیشن در این بخش از دوره آموزشی OWASP-OTG به دومین بخش از استاندارد OTG با شناسه OTG-CONFIG-002 می پردازیم که مربوط... مشاهده بیشتر»