برچسب: تست نفوذ وب

WSTG-ATHZ-04

بررسی Insecure Direct Object References در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به پنجمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-ATHZ-04 می پردازیم که... مشاهده بیشتر»

دوره تست نفوذ وب سطح متوسط – بخش دوازدهم

در این بخش از دوره آموزشی تست نفوذ سطح متوسط که برگرفته از دوره SEC642 می باشد به مبحث آشنایی با NoSQL Database می... مشاهده بیشتر»

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش دهم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش دهم از این متدولوژی به بررسی آسیب‌پذیری Session Token Generation می پردازیم.... مشاهده بیشتر»

نقشه ذهنی دوره CEH – بخش پانزدهم

در این قسمت از مجموعه Mind Map های دوره CEH، نقشه ذهنی مربوط به بخش پانزدهم از این دوره آموزش با عنوان آسیب پذیری... مشاهده بیشتر»

WSTG-ATHZ-02

بررسی Bypassing Authorization Schema در این بخش از دوره آموزشی OWASP-WSTG به پنجمین بخش از استاندارد WSTG با شناسه WSTG-ATHZ-02 می پردازیم که مربوط... مشاهده بیشتر»

آشنایی با متدولوژی Burp Suite – بخش نهم

در این بخش از مجموعه آشنایی با متدولوژی Burp Suite به بخش نهم از این متدولوژی به بررسی آسیب‌پذیری Cookies and Manipulate Sessions می... مشاهده بیشتر»