Ping Sweep با پاورشل

PenTest Tips

در اولین بخش از مباحث Pentest Tips به دستوری در پاورشل اشاره می کنیم. به وسیله این دستور می توانید اسکن از نوع Ping Sweep را انجام دهید.

شما می توانید از دستور زیر برای انجام اسکن از نوع Ping Sweep به وسیله پاورشل استفاده نمایید:

50..63|%{echo “192.168.1.$_”;ping -n 1 -w 100 192.168.1.$_| Select-String ttl}

شما می توانید به جای اعداد 50 و 63 بازه بخش پایانی آدرس IP مورد نظر خود را مشخص کنید.

همچنین -n بیانگر تعداد بسته های ارسالی ping می باشد.

-w هم مقدار timeout را برحسب میلی ثانیه برای منتظر ماندن جهت پیام Echo Reply مشخص می کند.

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید