مطالب اخیر

دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش سوم

آشنایی با توپولوژی های شبکه توپولوژی (Topology) توپولوژی شبکه تشریح کننده نحوه اتصال فیزیکی کامپیوتر ها در یک...
دوره آموزشی SEC542

دوره SEC542 – بخش سوم

آشنایی با ابزارهای تست نفوذ وب Web Application Pen Tester's Toolkit برای انجام فرآیند تست نفوذ وب شما...
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش دوم

آشنایی با مراحل Incident Handling مراحل Incident Handling فرآیند Incident Handling شامل شش مرحله می‌باشد که این مراحل...
دوره آموزشی SEC504

دوره آموزشی SEC504 – بخش اول

آشنایی با پاسخ گویی به رخداد یا Incident Handling شرکت SANS یکی از معتبرترین شرکت های فعال در...
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش دوم

شبکه ها معمولا به دو قسمت تقسیم می شوند، یکی انواع شبکه از لحاظ منطقی و دیگری انواع...
دوره آموزشی مقدمات شبکه

آموزش مقدمات شبکه – بخش اول

امروزه فن‌آوری اطلاعات در همه بخش‌های سازمان‌ها رسوخ نموده است و حتی مهم‌ترین منبع سازمان یعنی منبع انسانی...