پاورشل و جستجو فایل و محتوای آن

PenTest Tips

در این بخش از Pentest Tips به یکی از اسکریپت های کاربردی در پاورشل می پردازیم.

بوسیله این اسکریپت که ترکیبی از چند دستور در محیط پاورشل می باشد، شما قادر خواهید بود تا عبارت مورد نظر خود را در محتویات فایل هایی با پسوند خاص جستجو نموده و آن ها را به همراه مسیرشان لیست نمایید.

دستور زیر برای این منظور استفاده می شود:

Get-ChildItem -Path “C:\Test\” -recurse -File *.txt| Select-String -Pattern “password” -List | Format-Table -Wrap Path

شما می توانید به جای پسوند txt که در دستور بالا مشخص شده است پسوند مورد نظر خود را نوشته و به جای عبارت password نیز عبارت مورد نظر خود را قرار دهید.

تصویر زیر نتیجه اجرای این اسکریپت را نمایش می دهد:

جستجوی فایل و محتوای آن با پاورشل

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید