مشاهده Public IP سیستم در CMD

Pentest Tips

پس از دسترسی به یک سیستم در شبکه، ممکن است این سیستم به اینترنت متصل بوده ولی دارای آدرس IP داخلی یا Private باشد. برای مشاهده آدرس اصلی سیستم از دستور curl استفاده می کنیم.

هنگامی که دسترسی ما به سیستم مذکور با شل برقرار شده است و تنها به cmd یا ترمینال آن دسترسی داریم، برای مشاهده Public IP سیستم می توانیم از دستورات زیر استفاده نماییم:

curl -4 icanhazip.com
wget -qO- ifconfig.me/ip

لازم به ذکر است که دستور curl هم در ویندوز و هم در لینوکس کاربرد دارد و دستور wget بیشتر در سیستم های لینوکسی مورد استفاده قرار می گیرد.

جست و جوی فایل با محتوای خاص در CMD

تصویر زیر نمایانگر استفاده از دستور مذکور در محیط ویندوز و همچنین مقایسه آن با what is my ip در گوگل می باشد.

دستور curl

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید