دوره آموزشی Memory Forensic – بخش چهارم

در این فیلم آموزشی در مموری فارنزیک به مباحث آشنایی با ساختار Hex و تجزیه و تحلیل آن و Data structures پرداخته می شود.

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید