دوره آموزشی Memory Forensic – بخش هشتم

در این ویدیو به مبحث شکار تهدیدات از جمله موارد زیر پرداخته شده است:

شکار تهدیدات چیست؟
هدف اصلی شکار تهدیدات
تخصص های مورد نیاز در تیم شکار تهدیدات
تیم هانت به دنبال چیست
آثاری که دشمنان بر روی سیستمها و شبکه های سازمانی میگذارند
شکار تهدیدات فعال و غیر فعال
مدل های شکار تهدیدات
تکنیک های مورد علاقه شکار

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید