امن سازی SQL سرور 2019 – بخش یازدهم

اطمینان از تنظیم ‘Trustworthy’ Database Property روی Off – (Automated)

Description

گزینه دیتابیس TRUSTWORTHY به object‌های دیتابیس اجازه می‌دهد تا تحت شرایط خاص به object‌های موجود در دیتابیس‌های دیگر دسترسی داشته باشند.

Profile Applicability

• Level 1 – Database Engine

Rationale

محافظت در برابر CLR assembly‌های مخرب یا extended procedures‌ها.

Audit

برای لیست کردن تمامی‌ دیتابیس‌هایی که یک ویژگی قابل اعتماد با مقدار ON دارند T-SQL query زیر را اجرا کنید:

مستند امن سازی SQL Server 2019

هیچ ردیفی نباید برگردانده شود.

Remediation

T-SQL statement زیر را در برابر دیتابیس‌هایی که توسط Audit Procedure برگردانده می‌شوند اجرا کنید ( را جایگزین کنید):

مستند امن سازی SQL Server 2019

Default Value

به طور پیش‌فرض، این ویژگی دیتابیس خاموش است (is_trustworthy_on = 0) ، به جز دیتابیس msdb که در آن لازم است روشن باشد.

References

support.microsoft.com/it-it/help/2183687/guidelines-for-using-thetrustworthy-database-setting-in-sql-server

مطالب این بخش برگرفته از مستند امن سازی SQL سرور 2019 مربوط به وب سایت CIS می باشد.

مطالب این بخش توسط جناب آقای نوربخش تهیه شده است.

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید