امن سازی SQL سرور 2019 – بخش هفتم

اطمینان از تنظیم Ole Automation Procedures Server Configuration Option روی 0 (Automated)

Profile Applicability

• Level 1 – Database Engine
• Level 1 – AWS RDS

Description

گزینه Ole Automation Procedures کنترل می‌کند که آیا object‌های OLE Automation در batch‌های Transact-SQL، instantiate می‌شوند یا خیر. این‌ موارد روش‌های ذخیره شده گسترده‌ای هستند که به کاربران SQL Server امکان اجرای توابع external به SQL Server را می‌دهند.

Rationale

فعال کردن این گزینه سطح حمله SQL Server را افزایش می‌دهد و به کاربران امکان می‌دهد توابع را در زمینه امنیتی مربوط به SQL Server اجرا کنند.

مستند امن سازی SQL سرور 2019 – بخش ششم

Audit

دستور T-SQL زیر را اجرا کنید:

برای سازگار بودن هر دو ستون مقدار باید 0 را نشان دهند.

Remediation

دستور T-SQL زیر را اجرا کنید:

Default Value

به طور پیش‌فرض، این گزینه غیرفعال است (0).

مطالب این بخش برگرفته از مستند امن سازی SQL سرور 2019 مربوط به وب سایت CIS می باشد.

مطالب این بخش توسط جناب آقای نوربخش تهیه شده است.

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید