امن سازی SharePoint 2019 – بخش چهاردهم

اطمینان حاصل کنید یک secondary SharePoint site collection administrator در هر site collection تعریف شده است. (Scored)

Profile Applicability

• Level 1 (L1) – Corporate/Enterprise Environment (general use)

Description

هنگام ایجاد یک مجموعه سایت جدید، یک secondary administrator در شیرپوینت باید تعریف شود.

Rationale

اگر سایتی به حداکثر اندازه خود برسد، تا زمانی که یک administrator مشکل را برطرف نکند، دسترسی کاربران deny می‌شود. داشتن یک secondary administrator خطر داشتن Denial-of-Service در یک سایت را کاهش می‌دهد. اگر سایت به حداکثر اندازه خود برسد، اگر administrator اصلی در دسترس نباشد، administrator دوم می‌تواند این مشکل را برطرف کند. البته در برخی شرایط، داشتن administrator سایت ثانویه به دلایل کنترل یا confidentiality، نامناسب است.

Audit

1- به عنوان عضوی از گروه Farm Administration، وارد SharePoint Central Administration شوید.
2- روی Application Management کلیک کنید.
3- Site Collections > Change Site Collections Administrators را انتخاب کنید.
4- برای هر سایت، بررسی کنید Secondary Site Collection Administrator تعریف شده باشد.

Remediation

1- به عنوان عضوی از گروه Farm Administration، وارد SharePoint Central Administration شوید.
2- در Central Administration روی Application Management کلیک کنید.
3- در صفحه Site Collection Administrators، روی پیکان کنار نام کالکشن سایت کلیک کنید و اگر site collection مورد نظر شما قبلاً انتخاب نشده است، گزینه Change Site Collection را انتخاب کنید.
4- URL مربوط به site collection را انتخاب کنید و سپس روی OK کلیک کنید. اگر site collection لیست نشده است، روی پیکان کنار نام وب اپلیکیشن کلیک کنید، روی Change Web Application کلیک کنید، نام وب اپلیکیشنی را که شامل site collection است انتخاب کنید، URL مربوط به site collection را انتخاب کنید و سپس روی OK کلیک کنید.
5- در قسمت secondary site collection administrator، نام کاربری را که می‌خواهید اضافه کنید با استفاده از فرمت \ تایپ کنید یا با استفاده از address book، کاربر مورد نظر را انتخاب کنید.
6- روی OK کلیک کنید.

References

technet.microsoft.com/en-us/library/ff631156(v=office.16).aspx#section1

مطالب این بخش توسط جناب آقای نوربخش تهیه شده است.

درباره نویسنده: احسان نیک آور

ممکن است دوست داشته باشید